Blog

تراورتن مهاباد

تراورتن مهاباد

سنگ تراورتن مهاباد

سنگ تراورتن مهاباد نوعی از سنگهای تراورتن های زیبا است.شاید نام آن به گوش شما خورده باشد. معرفی مختصر و مفیدی برای این تراورتن را بخوانید.

سنگ تراورتن کرم مهاباد سنگی است با رنگ عمدتا کرم به دو صورت موج دار و بی موج تولید می گردد. سنگ تراورتن کرم مهاباد نسبت به سایر سنگهای تراورتن هم رنگ خود ، از قیمت مناسبی برخوردار است. سنگ تراورتن مهاباد در نمای ساختمان و نوع بی موج آن در نماهای پشتی، دیواره های پارکینگ، راه پله و محوطه سازی کاربرد زیادی دارد.

سنگ تراورتن مهاباد دارای رنگهای کرم بژ و بژ نیز موجود است و دارای چندین سورت می باشد که اغلب بصورت بی موج بریده می شود و درجات بالای سنگ تراورتن مهاباد به عنوان سنگ نما استفاده میشود . همچنین درجات پایین تر سنگ تراورتن مهاباد در قسمتهایی از ساختمان  که در معرض دید نمی باشد کاربرد دارد . سنگ تراورتن مهاباد نسبت به تراورتن های مشابه تخلخل بیشتری دارد . سنگ تراورتن مهاباد سوپر رنگی کرم و بعضی مدل ها با هاله های صورتی در آن دیده می شود و درجات پایینتر سنگ تراورتن مهاباد رگه های مشکی و قهوه ای و صورتی در آن ظاهر می گردد  که برای نما مناسب بوذه و دربرابر نور خورشید تیره تر به نظر می رسد.  معدن سنگ تراورتن مهاباد در شهرستان مهاباد واقع در استان آذربایجان غربی که یکی از استان های غنی در صنعت سنگ است واقع گردیده است .